top of page

Personvernerklæring for kunder i Cesi Klinikken.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Cesi Klinikken. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Sykepleier Cecilie F. B. daglig leder er på vegne av Cesi Klinikken behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende opplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødsels- og personnummer, samt andre helseopplysninger som er relevante for den behandlingen du kjøper/ benytter deg av.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg, lisenser og forsikringer. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp/ behandling. Vi bruker dine helseopplysninger for å kunne gi deg den rette medisinske behandlingen og oppfølgingen utifra de helseopplysningen vi får i forkant av behandlingen.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødsels- og personnummer benyttes for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er kjøpsavtalen jf. Personvernforordningens artikkel 6 (b). Opplysningene behandles også for å gi deg informasjon, tilbud og service/ oppfølging etter behandling/ kjøp via sms, telefon og e-post når du har samtykket til det. Grunnlaget for dette er samtykket fra deg jf. Personvernfordringens artikkel 6 (a) Du kan når som helst trekke ditt samtykke.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med ditt kjøp. Vi bruker cookies på våre nettsider for å gi deg best mulig opplevelse, tilpasset dine behov.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til en tredjepart, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med ditt kjøp, lagres i 3,5år. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven, vil lagres i inntil 5år, i henhold til lovens krav. Opplysninger vi er forpliktet til å oppbevare ifølge forskrift om pasientjournal vil oppbevares i 10år.  

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til pesonopplysningsloven, GDPR og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting/ sletting av opplysninger. Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og be om begrenset behandling. Ta først kontakt med vår personvernansvarlig dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til datatilsynet.   

 

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger etterleves i vår virksomhet. Cecilie Finnestad Brandsø, Marsteinveien 24 4028 Stavanger, post@cesiklinikken.no  

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive opplysninger.  

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring om innsyn, retting eller sletting kan sendes til følgende adresse: Cecilie v/Cesi Klinikken, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger. Eller via huubro journalsystemet som benytter bank id sikker innlogging om du har sensitive personopplysninger som deles. Eller via telefon 98076485

bottom of page